Jaké máte daňové povinnosti při nabytí nemovitosti darem a při jejím prodeji. Kdy jste od daně osvobozeni a jaké máte další zákonné povinnosti.

Dostali jste darem nemovitost či zvažujete její prodej? Jaké máte daňové povinnosti. Kdy musíte zaplatit daň z příjmu a kdy jste od daně osvobozeni.

Darovací daň

Pozitivní zprávou je, že Zákon o dani darovací byl k 31. 12. 2013 zrušen, takže darovací daň neplatíte.

Daň z příjmu při nabytí nemovitosti darem

Při darování záleží na tom, kdo vám nemovitost daruje.

Daň z příjmů dle § 10 odst. 3c Zákona o dani z příjmu se neodvádí z daru:

  • od příbuzného v linii přímé (např. z otce na syna, vnuka či opačně) a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů.
  • od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním daru ve společné domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.

V ostatních případech se platí daň z příjmu. Leda tak, že by hodnota daru byla nižší než 15.000 Kč, pak jste od daně osvobozeni také. To je ale u běžných cen nemovitostí nereálné.

Oznamovací povinnost Finančnímu úřadu

V případě nabytí nemovitosti v hodnotě vyšší než pět milionů korun, máte jako obdarovaný povinnost oznámit tuto skutečnost finančnímu úřadu.

Za nepodání Oznámení vám hrozí pokuta ve výši 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splníte po lhůtě, aniž byste k tomu byli vyzváni správcem daně.

Pokuta ve výši 10 % z částky neoznámeného příjmu vám hrozí, pokud podáte Oznámení až na výzvu správce daně.

Pokuta ve výši 15 % hrozí tomu, kdo na výzvu finančního úřadu nijak nereaguje.

Další informace najdete na stránkách Finanční správy.

Daň z příjmu při prodeji darované nemovitosti

Sazba daně z příjmu je u fyzických osob podle §16 Zákona o dani z příjmu 15 % z prodejní ceny po odečtení výdajů.

Výdajem je dle §10 odst. 5 zákona od dani z příjmu cena určená znalcem v oboru nemovitostí ke dni nabytí nemovitosti, a to v souladu se zákonem č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Výdajem jsou také prokazatelné náklady na opravy a zhodnocení nemovitostí a další náklady související s prodejem (např. poplatky, za právníka, realitní kancelář atd.)

Osvobození od daně z příjmu

Pokud se chcete dani z příjmu vyhnout a nemovitost nepotřebujete nutně prodat, pak je lepší splnit časový test pro osvobození. Ten může být 5 nebo 10 let v závislosti na tom, kdy jste nemovitost nabyli. Podrobnosti o osvobození daně z příjmu se dočtete v článku Daň z příjmu při prodeji nemovitosti.

Máte otázky k prodeji nemovitostí? Chcete pomoci s odhadem nemovitosti? Nebo Vás trápí financování Vašeho vysněného domova? Kontaktujte mě.